товарни асансьори

Електро Хидравличен Подемник  – Товарни асансьори

Максимална товароподемност от 200 до 3000 кг.
Инсталирана мощност  2 спирки 4 – 5.5 kW
Максимално хидравлично налягане 120 bar
Скорост на вдигане/спускане до 150 мм/сек
Габарити по задание
Дължина 1000 до 6000 мм
Широчина 1000 до 6000 мм
Височина в събрано положение 500 мм
Дълбочина на отвор под машината 0 до 500 мм
Височина на повдигане до 12000 мм
2  спирки
Ел. захранване 380v/50Hz
24v оперативно напрежение

1.Плавно тръгване и плавно спиране

2.Две скорости на движение

3.Авариино заключане при товарене-разтоварване

4.Плавен ход независим от разположението на товара върху платформата

5.Защита на хидравликата от претоварване

6.Защита на ел.двигателя от претоварване

7.Защита механична от скьсване на вьже

8.Всички части и агрегати на подемника са произведени в Бьлгария,Италия Германия и Япония

9.Забрана за движение при отворени врати

10.Забрана          за отваряне на врата когато платформата не е на сьщия етаж

11.Светлинна индикация за движение на платформата

12.Светлинна индикация за разположението на платформата по етажите

13.Вьзможност за регулиране на скороста на движение на платформата в границите на 0 – 15мм/сек

14.Рьчно  управление на платформата

15.Под – рифелова стомана

16.Хидравлична станция с честотно управление

17.Автоматично позициониране на 0ниво

18.Синхронизация на врати и платформа

19.Прахово боядисани метални повърхности на машината

20.Врати гаражни към подемника – от два до шест броя

Елктро Хидравличен Подемник – Товарен  е в съответствие с:

  • Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините – ПМС № 140 / 19.06.2008;
  • БДС EN 1493:2010 – Подемници за пътни превозни средства;
  • БДС EN 60204-1:2006 – Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2006, с промени)
  • БДС EN ISO 4413:2011 – Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните елементи. Хидравлика.
  • БДС EN ISO 12100-2:2011 – Безопасност на машините. Основни положения, общи принципи за проектиране/ разработване. Част 2: Технически принципи (ISO 12100-2:2011)

 

Декларирам че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК на РБ.

 

инж.Стоян Радулов

    Направи запитване