товарни асансьори

Електро Хидравличен Подемник 3000 – Автомобилен

Максимална товароподемност 3000 кг.
Инсталирана мощност  2 спирки 4 kW
Максимално хидравлично налягане 120 bar
Скорост на вдигане/спускане до 150 мм/сек
Габарити по задание
Дължина 5500 до 6000 мм
Широчина 3000 мм
Височина в събрано положение 300 – 500 мм
Дълбочина на отвор под машината 0 до 500 мм
Височина на повдигане до 7000 мм
2  спирки
Ел. захранване 380v/50Hz
24v оперативно напрежение

1.Плавно тръгване и плавно спиране

2.Две скорости на движение

3.Авариино заключане при товарене-разтоварване

4.Плавен ход независим от разположението на товара върху платформата

5.Защита на хидравликата от претоварване

6.Защита на ел.двигателя от претоварване

7.Защита механична от скьсване на вьже

8.Всички части и агрегати на подемника са произведени в Бьлгария,Италия Германия и Япония

9.Забрана за движение при отворени врати

10.Забрана          за отваряне на врата когато платформата не е на сьщия етаж

11.Забрана за движение на платформата при неправилно положение на автомобила вьрху платформата

12.Светлинна индикация за правилно положение на автомобила вьрху платформата

13.Светлинна индикация за движение на платформата

14.Светлинна индикация за разположението на платформата по етажите

15.Вьзможност за регулиране на скороста на движение на платформата в границите на 0 – 15мм/сек

16.Рьчно  управление на платформата

17.Сьвместяване в едно дистанционно управление на врати

18.Под – рифелова стомана

19.4бр.мастер дистанционн управления

20.Хидравлична станция с честотно управление

21.Автоматично позициониране на 0ниво

22.Синхронизация на врати и платформа

23.Прахово боядисани метални повърхности на машината

24.Врати гаражни към подемника – от два до четири броя

Елктро Хидравличен Подемник 3000  е в съответствие с:

  • Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините – ПМС № 140 / 19.06.2008;
  • БДС EN 1493:2010 – Подемници за пътни превозни средства;
  • БДС EN 60204-1:2006 – Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2006, с промени)
  • БДС EN ISO 4413:2011 – Безопасност на машини. Изисквания за безопасност към хидравличните и пневматичните системи за задвижване и техните елементи. Хидравлика.
  • БДС EN ISO 12100-2:2011 – Безопасност на машините. Основни положения, общи принципи за проектиране/ разработване. Част 2: Технически принципи (ISO 12100-2:2011)

Декларирам че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК на РБ.

 

инж.Стоян Радулов

    Направи запитване