Предлагани услуги

Специализирана в производство, монтаж и сервиз на Електрохидравлични автомобилни платформи, товарни и кухненски асансьори в жилищни, търговски и производствени сгради. Проектиране на Електрохидравлични автомобилни платформи, по размери на съществуваща площадка. Фирмата предлага комплексно изпълнение с машини за дублиране на паркоместа, което позволява да бъдат удовлетворени нуждите от паркоместа на всякакъв тип сгради.

АТЛАНТ 2003

Гродеем се със собствено производство на всички автомобилни платформи, асансьори и автомобили за паркоместа.

Нашите основни предимства

Основни предимства на Системите за дублиране на паркоместа, както и на Електрохидравличните платформи за подземни гаражи:

СИГУРНОСТ

Продуктите ни са конструирани, гарантирайки надеждност и сигурност при тяхната употреба.

УЛЕСНЕНО ПРОЕКТИРАНЕ

Системите ни позволяват максимално използване на наличното пространство при проектирането.

БЕЗ ИЗКОПНИ РАБОТИ

Ние осигуряваме функционално и оптимално подземно паркиране с минимални изкопни работи.

ВСЯКАКВИ ТИПОВЕ СГРАДИ

Нашите конструкции са разработени да отговарят на всякакъв тип сгради - обществени, жилищни и др.

УЛЕСНЕН МОНТАЖ

Системите ни биват изграждани след обстоен оглед и планиране, което осигурява улеснен и бърз монтаж.

ЕФЕКТИВНА ПОДДЪРЖКА

Ние осигуряваме навременна и качествена поддръжка за всички наши продукти.

НАЧАЛОНАЧАЛО

АТЛАНТ 2003 ЕООД изпълнява проект BG-RRP-3.004-0176-C01- “ Технологична модернизация в предприятието
Дата на стартиране
10.04.2023
Дата на приключване
10.04.2024

Стойност на бюджета в лева:
Общо
358 000.00 лева

Финансиране от ЕС
179 000.00 лева 
Национално финансиране 
0 лева

Основните цели на проект „Технологична модернизация в предприятието“ са да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез получаване на безвъзмездни средства за закупуване на ново производствено оборудване.

Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < АТЛАНТ 2003 ЕООД> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз СНД

Желаете да работим заедно? Свържете се с нас.